Politica de confidențialitate

Stimați clienți:

SC. Djemba IT&C SRL în calitate de de prestator de servicii internet ,cu sediul în localitatea Arad ,str. Mărășești, nr. 24,  jud.Arad, nr. de înmatriculare la ORC Arad , J02/591/2005,  CUI RO17401600, prelucrează datele cu caracter personal , prin mijloace automatizate și manuale, în scopul executării contractului de servicii.

Temeiul prelucrării datelor furnizate de către dumneavoastră este reprezentat în executarea contractului și îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în calitate de operator.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societatea noastră (și împuterniciți) , numai în scopul mai sus menționat , respectiv pentru buna desfășurare a activităților de prestări servicii în vederea îndeplinirii obligațiilor legale , datele fiind comunicate numai parteneriilor noștri contractuali, precum și autoritățiilor instituțiilor publice ,în cazul necesității respectării obligațiilor legale ce revin.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale , nu se va efectua sub nici o formă.

Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal ; nume, prenume,domiciliu, serie și număr carte de identitate , codul numeric personal , localitatea de domiciliu, după caz, e-mail și număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este limitată de perioada contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenlor legale de arhivare, a documentelor.

Conform Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanleor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date , beneficiază de următoarele drepturi:

-dreptul de a primi o confirmare din partea noastră , că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră , iar în caz afirmativ , aveți dreptul de a avea acces la aceste date , precum și de a primi informații despre cum sunt prelucrate aceste date.

-dreptul de a rectifica , de a solicita corectarae , fără întârzieri nejustificate , a datelor personale inexacte precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete.

-dreptul de portabilitate a datelor -se referă la dreptul de a primi datele prelucrate de către societatea noastră, într-un mod bine structurat , care poate fi citi de orice persoană ,

-dreptul de opozitie -dreptul de a se opune prelucrării în temeiul unui interes public sau interes legitim, dacă prelucrarea are ca scop marketingul direct.

-dreptul la restricționarea prelucrării atunci când este contestată exactitatea datelor , prelucrarea este ilegală, atunci când se dorește restricționarea folosirii acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă , datată și semnată, transmisă câtre:

S.C. Djemba IT&C S.R.L. Arad, Str. Mărășești nr. 24

-tel: 0752303146 între orele 9-17 în zilele lucratoare

-prin email la office@djemba.ro

De asemenea , pentru orice alte întrebări sau nemulțumiri ,începând cu data de 25.05.2018, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin adresa de email, telefon , enumerate mai sus.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată